MENU

Vastgoedmanagement

U heeft gronden die U wenst te ontwikkelen. 

Hoe pakt U dit best aan? Waar kunt U de nodige informatie terugvinden? Hoe moeten de kosten worden geraamd? Welke juridische procedures moeten worden gevolgd? Welke lasten kan en mag de overheid opleggen? Is er onderhandelingsmarge met de overheid? Hoe moeten de voorschriften worden geïnterpreteerd? Welk product wordt best aangeboden op deze locatie? etc.

Vastgoedontwikkeling is een complexe aangelegenheid geworden. Wij zetten al onze expertise in om Uw project te behartigen en te optimaliseren. Wij loodsen U doorheen het ontwikkelingstraject tot en met de realisatie en commercialisatie van het project.

Projectmanagement

Wij behartigen Uw vastgoedproject vanaf acquisitie tot en met realisatie en verkoop.

Projectmanagement

Analyse

Van een geslaagd project is pas sprake wanneer deze overeenstemt met de verwachtingen van de klant.

Analyse

Aquisitie

Grond is een schaars goed. De aankoop ervan de belangrijkste stap tot een goed project.

Aquisitie

Programma

Het juiste product op de juiste plaats ontwikkelen is de sleutel tot succes.

Programma

Vergunningen

De meerwaarde van Uw grond is volledig afhankelijk van het bekomen van de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunningen.

Vergunningen

Uitvoering

Details maken het verschil in de uitvoering van het project.

Uitvoering

Commercialisatie

De commercialisatie is het slotstuk van het traject.

Commercialisatie