MENU

Consultancy

Naast een volledig projectmanagment geven wij advies aan onze klanten. 

De adviesdomeinen strekken zich uit van juridisch advies tot en met strategisch advies en het opmaken van haalbaarheidsstudies.

Juridisch advies

Doordat de juridische complexiteit in vastgoedontwikkeling enorm is toegenomen kunnen onze klanten minder dan vroeger terecht bij de klassieke juridische raadgevers zoals advocaten en notarissen. Op verzoek van onze klanten begeleiden wij hen bij de opmaak van contracten alsook bij de analyse van de juridisch stedenbouwkundige mogelijkheden van hun vastgoedproject.

Juridisch advies

Waardering

Wat is de waarde van Uw onroerend goed? Er zijn talrijke 'experten' die Uw woning kunnen schatten. Daarnaast zijn er slechts weinigen die de waarde kunnen bepalen van Uw vastgoedproject. Dankzij onze marktkennis en specifieke benaderingsmethode kunnen wij U hierin bijstaan.

Waardering

Haalbaarheidsstudie

Wij analyseren de haalbaarheid van Uw project. Daarbij wordt eerst en vooral de stedenbouwkundige haalbaarheid geanalyseerd waarna een raming wordt opgesteld van kosten en opbrengsten.

Haalbaarheidsstudie